FACEBOOK專頁

2019/06/27

一家大小吃不停!簡易做檸蜜雞翼!

自從上次喺一田買左支一歲蜜糖, 整照燒雞肉丸子後, 我發覺用佢整檸蜜雞翼雞脾都好正。 Bella好鍾意食呢隻檸蜜雞翼, 整完檸蜜雞脾配蝴蝶粉比佢食, 第二日又換湯不換藥, 再整雞翼配飯糰, 其實配菜一樣係西蘭花同南瓜, 只係蒜蓉炒及清蒸嘅不同…… 用同一材料唔...

2019/06/22

DEEP CHANGE~ 韓國su:m37°鎏金溯茫尊貴系列~

好耐都無接觸韓國嘅護膚品, 最近卻接觸到一套係好啱自己用嘅護膚品, 佢就係 su:m37˚最奢華系列 : 「Losec Summa 鎏金溯茫」!   韓國護膚品除了面膜聞名海外, 仲有出名好用嘅就係精華, 個人經驗覺得韓國出品嘅精華, 除了改善...

*

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...