FACEBOOK專頁

2018/11/27

K1面試記錄(二)

再講下第二間K1面試嘅過程同感想!
事前已知呢間會考認字。
認1~10及A~Z,Bella未學過,
大約都係識幾隻字左右,
臨近面試個星期,
我同Bella爸講快D教下佢啦,
佢講左句:仲咩要臨急抱佛腳,
唔好為個面試迫佢學。
之後我都覺得啱嘅,
識就識,唔識就唔識,順其自然算吧。
 
面試分兩部分,
第一部分老師會走埋黎我地玩緊張枱到考佢,
先打招呼,
不過Bella今次只係望住個老師笑(怯),
老師再用怪責口脗話:
你唔同我打招呼呀?
Bella更加唔敢講……
之後算喇叫佢玩釣魚,比枝魚竿佢,
叫佢釣盒入面唔同顏色嘅魚,
每次釣完一條Bella都要玩下條魚,
老師要再拎走佢手中嘅魚又要叫佢再釣,
搞左一輪,終於釣哂。
之後老師逐條魚問佢叫咩色,
其實此時Bella已經拎哂D魚一條條叠起玩,
所以有點似搗亂老師個攤檔咁
又搞左一輪,顏色終於答哂,
然後老師再拎一條黑色魚,
翻轉問佢呢個咩字(7字),
Bella係唔識嘅,只係答左:黑忟忟,
然後繼續玩其他魚,
此時老師有D唔耐煩喇,
搶左佢手上所有魚,一定要佢答,
Bella繼續講:黑忟忟……
呢一刻我就直接同老師講我無教佢認字,所以佢唔識嫁!
其實我係唔忍心佢再係咁比老師迫又拎走哂佢玩緊嘅玩具,
而且亦終於明白到咩叫做大家因了解而分開。
然後老師當然無再問落去,
叫我地再玩下,
等同房其他人考完再進入第二部分。
 
 
考同枱的另一位小女孩時,
小女孩屬慢熱型,
但佢爸爸就屬於非常積極嗰隻,
老師問野考野,佢每次都push個女,
講野仲多過個老師,
又喺老師面前係咁同個女講,
你平時識嫁喎,仲咩而家唔答呀,
小女孩被半推半就半提水下完成,
老師走左之後……
個爸爸不斷同個女講,你要開聲講野呀,
我地黎面試要入呢間學校讀書好無,
你唔好要爸爸失望呀。
我望到個小女孩表情又驚又無奈,好慘。
 
然後到第二部分,
全部小朋友圍住老師聽故事,
家長坐小朋友後面,
老師中段會不斷問問題,
叫小朋友識就舉手答,
呢個位我終於睇得好清楚大B同細B嘅分別!
Bella全程只睇住個電視入面嘅圖畫,
又再望下老師講咩同周圍D人做緊咩,
我知佢根本唔會舉手,所以都由佢。
但坐在我旁邊有另一對父女,
呢個爸爸緊張到不斷叫個女舉手:
快D舉,快D講係老鼠!
到第3題,佢女都係無舉手,
佢就講左句我覺得好過份嘅說話:
你再唔舉手爸爸打你手板嫁…………
我心諗你咁都做得出真係唔配做人爸爸,
坐附近嘅家長應該都聽住你有幾咁嘈,
你真係覺得老師會唔知?
 
今次用旁觀者角度去睇到呢兩位爸爸嘅緊張態度,
可能佢地真係好錫個囡,
好想佢地入到呢間學校,
積極進取嘅態度可能係好,
亦明白每個家庭對小朋友嘅期望都唔同,
不過有時當局者迷,過左火都唔知。
面試遊戲最辛苦都係小朋友,
佢地根本都唔知大人做緊乜,
明明好開心話帶我去學校玩,
點解去到一唔講野唔答問題就會比爸媽怪責比人鬧……
點解呢?
呢個問題唔係小朋友要諗,係大人要諗!
 
一個小小面試只係小朋友人生一粒微塵般嘅經歷,
希望唔好再有小朋友因面試不理想而被責怪啦,
況且表現得唔好一D都唔代表能力差。
 
******************************************
~ 許許與小BELLA ~
隨性的玩樂型媽媽~ 喜歡做BB特色料理~ 愛分享BB好物情報~
記得留意我地FACEBOOK瀏覽更多玩樂情報及BB食譜啦~
FB專頁: www.facebook.com/huihuiplayground
聯絡我們: jassmine_tea@yahoo.com.hk


 
 

 

*

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...